यहाँ स्कूल, कलेजका ड्रेस , अफिस युनिफर्म तयार गरिनुका साथै सर्टिङ्ग एण्ड सुटिङ्ग सूपथ मूल्यमा पाईन्छ।

Photo Gallery
Amenities
  • Parking
Now Open

Opening Hours

  • Saturday 08 am - 08 pm
  • Sunday 08 am - 08 pm
  • Monday 08 am - 08 pm
  • Tuesday 08 am - 08 pm
  • Wednesday 08 am - 08 pm
  • Thursday 08 am - 08 am
  • Friday 08 am - 08 pm

Contact Detail

Address : Nepaltar Kathmandu Nepal

Email :

Website :

Mobile : +9779808616404


Location

Reviews

0.0 Based On 0 Reviews
1 Stars
2 Stars
3 Stars
4 Stars
5 Stars

Leave A Review

Sign In